Historie GK FM

34714 1207282518249 1714265080 395000 1919943 n1981
Skupina lidí z místní počítačové firmy založila klub, který se scházel v Národním domě ve Frýdku-Místku.

1982
Členové klubu začali jezdit na tuzemské turnaje.

1987
Klub uspořádal první turnaj v našem městě.
 
1991
Jako první dosáhl na mistrovskou třídu 1-dan Petr Valášek. Téhož roku klub poprvé organizoval Mistrovství České republiky v go (v dalších letech nám bylo přiděleno pořadatelství ještě čtyřikrát - 2002, 2007, 2011, 2014).
 
1991 - 1994
Hráči vyjíždějí i na mezinárodní turnaje, např. Mistrovství Evropy v Namuru (Belgie), v Kentu (UK) a další. Někteří členové klubu začali pracovat pro tehdejší Československou asociaci go.
 
1994 - 1997
Počet aktivních hráčů klesl na 2 až 3. Petr Valášek rozjíždí úspěšný dětský kroužek na 9. ZŠ ve Frýdku. 
 
1997 - 2006
Klub se usídlil v Domě dětí a mládeže, průměrný počet členů je 10, dochází k velkému nárůstu síly u některých hráčů.
 
2007 - současnost
Klubové zázemí se přesunulo do Dobré čajovny, kde se doposud pravidelně scházíme.
 
2010
Náš oddíl zvítězil v soutěži českých klubů Gobanliga!
 
2011
Ivo Pavlík - dlouholetý člen klubu - odehrál svůj poslední víkendový turnaj v Pardubicích. V noci z neděle na pondělí 18. července nás po náhlé srdeční příhodě navždy opustil. Na poslední rozloučení dorazili hráči z celé republiky.
 
2012
Michal Zubalík byl zvolen auditorem Evropské federace go.
 
2013
Po I. Pavlíkovi, P. Valáškovi a I. Kostkovi se ujímá práce ve výkonném výboru České asociace go už čtvrtý člen našeho klubu - Michal Zubalík.

 


Historie go (zdroj: Jan Felger - Desková hra go) 

Hra go je považována za jednu z nejstarších deskových her na světě. Vznikla v Číně v době před čtyřmi až pěti tisíci lety, kde se nazývá Wei-qi. Podle jedné z legend vynalezl go čínský císař Jao, aby napravil opožděný duševní vývoj svého syna. Podle jiné pověsti dřevorubec v horách pozoroval hru dvou bohů tak dlouho, až mu zbělely vlasy a shnila sekera. Odtud jeden z názvů hry – ranka (shnilá sekera). Pověsti též naznačují souvislost vzniku hry s věštěním a mytologií. Z rozmístění kamenů při jejich hození na desku se usuzovalo na budoucnost. Počet průsečíků na velké desce se blíží počtu dní v roce, zvýrazněné průsečíky se nazývají hoshi (hvězdy), střed desky tengen (brána do nebe). 

V sedmém století se go dostalo přes Koreu do Japonska, kde si získalo oblibu mezi samuraji a budhistickými mnichy. Okolo roku 1600 vznikly v Japonsku čtyři školy, které spolu soupeřily. Hra byla podporována šógunátem i finančně, čímž byly položeny základy profesionálního go. Znalost hry go se pokládala za jednu ze čtyř základních ctností – spolu s poezií, hudbou a malířstvím. Tomuto období se říká zlatá éra. Vrcholní hráči té doby jsou dodnes velice uznáváni. 

V Japonsku také došlo ke změně pravidel a názvu na dnešní go. 

Na přelomu 19. a 20. století japonské školy go postupně zanikly. V roce 1924 byla založena Japonská asociace go. V 19. století se hra začala šířit mimo Asii. Go se po mnoho set let hrálo hlavně v Japonsku, odkud také proniklo do Evropy. Díky tomu se dnes u nás používá japonské názvosloví. 

V Evropě se go objevuje v 19. století. V letech 1875-1884 inženýr Oskar Korschelt pobýval v Japonsku. Stal se žákem mistra go (honinba) Šuha. V roce 1880 publikoval první článek o go v německém tisku. Po svém návratu do Německa vydal knihu Hra go. 

Mezi nejznámější propagátory hry na západě patřil mistr světa v šachu Emanuel Lasker. Ten byl původem z Německa a o go se dověděl právě díky Korscheltovi. 

Ve druhé polovině 20. století se profesionální go postupně rozšířilo také do Koreje, Číny a dalších východoasijských zemí. V současnosti jsou Korejci a Číňané nejlepšími hráči světa a go je v těchto zemích velmi populární. Hráči z Evropy či Ameriky úrovně asijských hráčů až na výjimky nedosahují. 

Evropská federace go vznikla v Německu v roce 1957. Sdružuje 36 členských zemí. Světová federace go byla založena 18. března 1982. V současnosti má více než 70 členů – států.

 
(originální text upravil Ivan Kostka)

Kdo je online

There are currently 0 users online.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer